Yasal Uyarı

Bestamikoyuncu.com, Özel Eğitim Kursu alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:
Bestamikoyuncu.com, (Yönlendirilmiş Mesajlar Sayfası ve Alt Sayfaları Hariç) içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. İçerik bilgilerinin kullanılmasından doğan dolaysız veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
Bestamikoyuncu.com, diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler “olduğu gibi” sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Bestamikoyuncu.com, bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğuna dair hiç bir konuda garanti vermez.
Kullanıcılar, Bestamikoyuncu.com sitesinin sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Bestamikoyuncu.com sitesinin hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Bestamikoyuncu.com sitesine izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Bestamikoyuncu.com sitesini şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.
Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktır.
Siteye gönderilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran Bestamikoyuncu.com ve ilgili kuruluşlarına aittir. Siteye ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması maksadıyla gönderilen yazı, resim, grafik vb. her türlü içerik üzerinde fikri hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal site yetkilerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadır. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerdedir.

Bestamikoyuncu.com sitesinde üyelik ve kişiselleştirme hizmetleri verebilmek için kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece Bestamikoyuncu.com dışında üçüncü kişilerle hiç bir suretle paylaşılmaz.
Aşağıdaki gizlilik politikasına tabi olan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dışında, siteye ilettiğiniz ya da gönderdiğiniz herhangi bir materyal gizli olmayan ve sahipsiz olarak kabul edilir. Bestamikoyuncu.com, bu materyaller ile ilgili olarak herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir. Bestamikoyuncu.com ve görevlendirdiği şahıslar; bu materyali ve veriyi, görüntüyü, sesi, metni ve bunlar içerisinde yer alan diğer şeyleri herhangi bir amaç için kopyalamak, ifşa etmek, dağıtmak, bünyesinde barındırmak ya da başka bir şekilde kullanmakta serbesttir.
Siteye ya da siteden aşağıdaki materyalleri postalamanız ya da iletmeniz yasaktır:
(a) Tehdit edici, küçültücü, müstehcen, yakışıksız, tahrik edici, hakaret edici, pornografik, kötüleyici, ırkçı nefreti kışkırtabilecek, ayrımcı, gözdağı verici, lekeleyici, kışkırtıcı, küfür içerikli, güveni ve/veya özel hayatı ihlal edici, rahatsızlık ya da zorluğa sebep olacak nitelikteki materyaller; ya da
(b) Tüm izinleri ve/veya onayları alınmamış olan materyaller; ya da
(c) Dünyanın herhangi bir ülkesinde ceza gerektiren bir suçun oluşmasına sebep olacak ya da bunu teşvik edecek, hukuki sorumluluğa sebep olacak ya da hukuku aykırı ya da herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal eden nitelikteki materyaller; ya da
(d) Teknik açıdan zararlı olacak nitelikteki materyaller (bilgisayar virüsleri, yazılım bombaları, trojan atları, solucanlar, zararlı bileşenler, dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere virüslü ya da diğer kötücül ya da zararlı veriler)
Herhangi bir sınırlama olmaksızın bilgisayar korsanlığı dahil Siteyi kötü niyetle kullanmamalısınız.
Bestamikoyuncu.com, yukarıda belirtilen hususları ihlal eden herhangi bir materyali gönderen kişinin kimliğini ya da konumunu açıklanmasını talep eden kanun uygulayıcıları ile tam işbirliği içerisinde olacak ve mahkeme emirlerinin gereğini yerine getirecektir.

KAPAT